Standpunten

Zoeken

Innovatief Nieuw-West

Innovatie is het handelsmerk van Nieuw-West. De mogelijkheden daartoe zijn groot: (tijdelijk) ongebruikte openbare ruimte en leegstaande gebouwen. De trend is, dat bewoners steeds meer dingen samen doen, een voorbeeld hiervan zijn de buurttuinen. Hierbij is ons motto: alle initiatiefnemers met een innovatief plan worden met open armen ontvangen door de stadsdeelorganisatie.

Lees verder

Leefbaar en duurzaam Nieuw-West

De driedeling in leefmilieus in Nieuw-West (rustig, dynamisch en vrij) nu en in de toekomst (2040) met veel licht, lucht en ruimte wordt als vertrekpunt genomen. De Pvda wil dit graag behouden, maar is er wel voorstander van op een aantal plekken de levendigheid te vergroten (rond de Sloterplas en in het centrum van Nieuw-West, het Osdorpplein).

Lees verder

Sociaal beleid

De PvdA laat de groep mensen die echt niet kunnen werken door ziekte of gebrek niet in de kou staan. Alle anderen moeten in beweging komen, liefst met betaald werk. Wie dat nog niet heeft, kan een uitkering krijgen, maar moet er wel wat tegenover stellen.

Lees verder

Veiligheid

In Nieuw-West wil iedereen prettig wonen en dat betekent dat we rekening houden met elkaar en wie dat niet doet heeft een groot probleem. Gelukkig wordt deze groep steeds kleiner en daarom gaan we door met de aanpak die succesvol blijkt.

Lees verder

Werk en Onderwijs

Als stadsdeel kunnen we de financiële crisis niet oplossen. Wat we wel kunnen doen is vechten voor goed onderwijs, voor werkgelegenheid en voor gelijke kansen. De kansen die we als stadsdeel hebben, benutten we maximaal.

Lees verder

Zorg

Uitgangspunt voor de PvdA Nieuw-West is, dat in de zorg de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar ook dat door goede voorlichting en tijdige signalering voorkomen wordt, dat op latere leeftijd veel gebruik dient te worden gemaakt van zorg.

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?