Werk en Onderwijs

Als stadsdeel kunnen we de financiële crisis niet oplossen. Wat we wel kunnen doen is vechten voor goed onderwijs, voor werkgelegenheid en voor gelijke kansen. De kansen die we als stadsdeel hebben, benutten we maximaal.

De PvdA staat voor:

 • zoveel mogelijk bedrijven en dus banen aantrekken
 • extra aandacht voor bedrijfstakken die we goed kunnen gebruiken
 • innovatie en vernieuwing
 • zo veel mogelijk ruimte voor klein en groot ondernemerschap, zowel bestaand als nieuw
 • bestaande bedrijventerreinen beter benutten door in experimentenzones meer mogelijk te maken
 • handhaven ondernemershuis
 • samenwerken met ondernemers om zoveel mogelijk stage- en opleidingsplekken te realiseren
 • leegstand tegengaan door actief nieuwe functies mogelijk te maken
 • maximaal profiteren van onze ligging tussen Westpoort, Schiphol en Zuidas
 • kansen bieden aan inwoners om hun talenten te ontwikkelen op weg naar die betaalde baan
 • handhaven werkpunt
 • voortdurend verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs, van laag tot hoog
 • bevorderen van intensiever gebruik van brede schoolgebouwen
 • betere controle op leerplicht, met name op het MBO
 • invoeren van kortingssysteem op leerplichthandhaving bij slecht presteren
 • realiseren plusschool om uitgevallen leerlingen een tweede kans te geven
 • binnenhalen van een nieuwe technische universiteit, liefst op de Lelylaan, het  OV-verkeersknooppunt

Waar ben je naar op zoek?