Raadsleden

Esli Demirel

Esli Demirel

Duo raadslid

Zorg en welzijn, zowel sociaal als fysiek, Voorlichter
Maarten van Maurik

Maarten van Maurik

Fractievoorzitter

Ruimtelijke Ordening, Wonen, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en vervoer, Groen en parken, Zorg en welzijn