Raadsleden

Achmed Baâdoud

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Openbare Orde & Veiligheid, Economie & Werkgelegenheid, Welzijn & Zorg, Financiën

Maarten van Maurik

Fractievoorzitter

Ruimtelijke Ordening, Wonen, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en vervoer, Groen en parken, Zorg en welzijn

Münire Manisa

Raadslid

Economie en Werkgelegenheid, Ondernemerschap, Financiën, Zorg en welzijn, Sociaal, Jeugd, Armoede

Esli Demirel

Duo raadslid

Zorg en welzijn, zowel sociaal als fysiek