Gespreksmiddag Osdorpplein 30 nov 2019

Zaterdagmiddag 30 november staan we weer van 13u tot 15u op het Osdorpplein, om in gesprek te gaan met bewoners over alles wat er speelt in de buurt. U bent vrij om ons aan te spreken met vragen of tips!

Afdelings-ALV Nieuw West op 21 november 2019

Beste partijgenoot,

Graag nodigen we je van harte uit voor de ALV van de PvdA Amsterdam Nieuw-West op donderdag 21 november 2019.

Agenda ALV PvdA afdeling Nieuw-West

Datum: donderdag 21 november 2019, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30uur)

Locatie: stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B Amsterdam

1.Opening en mededelingen

2.Vaststellen agenda

3.Vaststellen verslag vorige vergadering

 1. Begroting 2020 (Mustapha Daher)
 2. Terugblik afdelingsbestuur
 3. Terugblik stadsdeelcommissieleden.
 4. Rondvraag
 5. Afsluiting en napraten

We hopen je 21 november te zien!

Hartelijke groet,

Denise Klomp

Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw-West

Vacatures afdelingsbestuur Nieuw-West

Geachte partijgenoten,

In maart 2019 loopt de bestuurstermijn af van het huidige afdelingsbestuur van de PvdA Amsterdam Nieuw-West. Wij roepen leden op zich aan te melden als bestuurslid voor de komende termijn van twee jaar. Hieronder de vacatures voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 algemeen bestuursleden.

Wat verwachten we van de samenstelling en de individuele kandidaten?

 • Drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van de afdeling;
 • Gerichtheid op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met geledingen binnen de vereniging; je bent collegiaal en transparant;
 • Gevoel voor het verenigingswerk, goed kunnen omgaan met mensen en goed kunnen motiveren van leden;
 • Bereidheid om in de avonduren en waar nodig overdag bij activiteiten in de stad en/of het partijkantoor aanwezig te zijn;
 • Ervaring binnen werkgroepen, commissies, wijkteams, etc. is een pré;
 • Je bent lid van de PvdA, hebt gevoel voor politieke verhoudingen en bent in staat het sociaaldemocratisch gedachtegoed uit te dragen;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk.

De voorzitter, secretaris en penningmeester van de afdeling worden in functie gekozen.

Van de voorzitter verwachten we:

 • Je inspireert de andere bestuursleden, actieve en minder actieve partijleden;
 • Je bent een verbinder, tussen bestuur en commissieleden, bestuur en de afdeling, de partij en de stad;
 • Je hebt politieke ervaring en beschikt over politiek en strategisch inzicht;
 • Je hebt een krachtige visie op de sociaaldemocratie en het verenigingswerk;
 • Je hebt een goed netwerk in de partij.

Van de secretaris verwachten we:

 • Je bent een goede organisator en planner en je bent zorgvuldig;
 • Je zorgt voor agenda’s, verslagen, organisatie van ALV’s en bestuursvergaderingen.
 • Je bent (snel) goed op de hoogte van de statuten en reglementen.
 • Je beheert de ledenadministratie en –mailings.

Van de penningmeester verwachten we:

 • Je draagt zorg voor het financieel beheer;
 • Je stelt de begroting en jaarrekening op;

In het bestuur zijn daarnaast de volgende rollen te verdelen:

Algemeen bestuurslid – 3 vacatures

De kandidaatstellingscommissie zal de kandidaten zoveel mogelijk in deze rollen werven en voordragen.

 

Kandidaatstellingscommissie

De opdracht aan kandidaatstellingscommissie is om een voorstel te doen aan de ALV voor de samenstelling van het afdelingsbestuur in de periode 2019-2021.

Tijdens de alv van afgelopen 30 november hebben de leden ingestemd met de kandidaatstellingscommissie bestaande uit: Dig Istha, Mustapha Daher en Denise Klomp.

Heb je interesse en denk je geschikt te zijn? Tot ‪31 januari 2019 kun je een korte motivatiebrief en een cv sturen naar ‪[email protected].

In februari 2019 zullen de gesprekken plaats vinden.

De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject in maart 2019 een voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering.

ALV Nieuw West op 30 november

Beste partijgenoten,

We nodigen u van harte uit voor de ALV van de PvdA Amsterdam Nieuw West op vrijdag 30 november 2018.
Tijdens de ALV willen we de volgende kandidaatstellingscommissie voorstellen die gesprekken gaat voeren met kandidaten voor het afdelingsbestuur 2019-2021: Mustapha Daher, Dig Istha en Denise Klomp. Daarnaast hebben we stadsdeelcommissieleden en duoraadlid Caesar Bast gevraagd om op de ALV een terugblik te bieden op het afgelopen half jaar.

Agenda ALV PvdA afdeling Nieuw West
Datum: Vrijdag 30 november 2018, aanvang 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur)
Locatie: stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B Amsterdam

1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Begroting 2019 (Mart Maes)
5. Afdracht centrale stad (uitleg Mart Maes)
6. Kiezen kandidaatstellingscommissie bestuur 2019-2021
7. Terugblik afdeling (Denise Klomp)
8. Terugblik stadsdeelcommissieleden (Mustapha Daher, Hamza Kacha en Anissa Bouhassani
9. Terugblik Gemeenteraad (Caesar Bast, duo raadslid PvdA Gemeenteraad)
10. Rondvraag
11. Afsluiting en napraten

We hopen u 30 november te mogen begroeten.

Bijeenkomst voor herdenkingsdienst Wim Kok

Beste partijgenoten,
Zoals u vernomen heeft is afgelopen weekend onze oud premier Wim Kok overleden.
Een man die niet alleen voor de PvdA, maar ook voor ons land veel betekend heeft.
We zullen hem ontzettend gaan missen.

Aanstaande zaterdag is er een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan Wim Kok.
Deze wordt door de NOS live uitgezonden.

Samen met de PvdA Amsterdam en het Gewest bieden we de mogelijkheid om gezamenlijk naar deze bijeenkomst te kijken.
U bent van harte welkom vanaf 14.00uur bij Casa Sofia, Ottho Heldringstraat 3 (Slotervaart).
Om 15.00uur begint de live uitzending die we gezamenlijk op een groot scherm gaan kijken.
Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten.

Casa Sofia is ook met het openbaar vervoer goed te bereiken, via het naastgelegen metro- en tramstation Heemstedestraat (Metro 50 en tram 2).

Flyermiddag 24 februari Osdorpplein

Zaterdag 24 februari waren we op Osdorpplein om te flyeren voor de Gemeenteraadsverkiezingen. In de periode tot de verkiezingen staan we elke week op een plein in Nieuw-West! Hou onze site en Facebook in de gaten.

 

Campagne van 14.00uur tot 15.00uur, zaterdag 25-2-2017 op Osdorpplein

Beste partijgenoten,
De campagne is nog steeds in volle gang.
Komende zaterdag (25-2) zullen we van 14.00uur tot 15.00uur campagne voeren op Osdorpplein. We verzamelen voor de Hema.
Ik ben er zelf deze dag niet bij daar ik mijn persoonlijke campagne dan heb in Almere, maar Achmed Baadoud, Mustapha Daher en Houssain Sahmi zullen aanwezig zijn om jullie om 14.00uur te verwelkomen.
We hopen op uw komst zaterdag!
Hartelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West
PvdA

ALV PvdA Amsterdam Nieuw West 19 december 2016

Beste partijgenoten,
We nodigen u van harte uit voor de ALV van de PvdA Amsterdam Nieuw West op maandag 19 december.
Bij deze ontvangt u de agenda voor de  ALV.
Tijdens deze ALV zullen we terugblikken op 2016.
Ook is Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de Pvda Centrale Stad, aanwezig.
De fractie van de Centrale stad zit nu 2.5 jaar in de oppositie.
Marjolein gaat graag met u in gesprek over deze periode en over de periode die nog komen gaat.
Agenda ALV PvdA Amsterdam Nieuw West
Datum: Maandag 19 december 2016, aanvang 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur)
Locatie: De Opgang, Tussenmeer 68 in Amsterdam.
De locatie is prima bereikbaar met openbaar vervoer (tram 17 stopt voor de locatie, uitstappen halte Hoekenes) en er is voldoende parkeergelegenheid.
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Begroting 2017
5. Mid term review Fractie gemeenteraad – Marjolein Moorman
6. Terugblik activiteiten afdelingsbestuur 2016 – Denise Klomp
7. Terugblik 2016 Amsterdam Nieuw West – Achmed Baadoud
8. Rondvraag
9. Afsluiting en napraten
De begroting 2017 en de notulen van afgelopen ALV krijgt u nog toegestuurd.
We hopen u 19 december te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West
PvdA

Diederik Samson in Amsterdam NW op zaterdag 5 november!

Beste partijgenoten,

Op zaterdag 5 november  zal dhr. Diederik Samson een bezoek aan Amsterdam Nieuw West brengen.

Tijdens deze bijeenkomst wilt Diederik, als kandidaat-lijsttrekker, graag in gesprek gaan met u over wat er de afgelopen tijd goed is gegaan, over wat er beter kon en vooral over ons dromen, ambities en plannen voor de toekomst.

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Locatie: Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B Amsterdam
Datum: zaterdag 5 november 2016
Aanvang: 12.30uur – 13.30uur
Aansluitend zullen we naar het Osdorpplein gaan waar we campagne gaan voeren.
We hopen u op deze bijeenkomst te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West.

 

PvdA - Nieuwsbrief

Waar ben je naar op zoek?