Door Achmed Baâdoud op 23 januari 2015

Pak je Kans!

Op woensdag 22 januari 2015 zijn de bestuurscommissieleden Nieuw- West en geïnteresseerden bijeengekomen om te spreken over het project ‘Pak je Kans’. Ook Orhan Kayar, gemeenteraadslid PvdA Amsterdam was aanwezig.

Het programma Pak je Kans is in maart 2013 onder leiding van stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud van start gegaan en is gericht op het doen terugkeren van problematische  jongvolwassenen in de maatschappij.  De groep bestaat uit kwetsbare meiden met stille complexe problematiek, veelplegers en (ex-) Top600 jongeren die hun straf hebben uitgezeten. Deze jongeren hebben veelal geen thuis of permanent dak boven het hoofd en ontberen de steun en structuur van een stabiele thuissituatie. Zij beschikken niet over de vereiste opleiding, startkwalificaties en werkervaring en hebben geen werk of een andere zinvolle dagbesteding. Pak je Kans verbindt aanbod van hulp en begeleiding voor werk en huisvesting. De jongeren krijgen een coach toegewezen die hen begeleidt naar wonen, werk en schuldsanering.  Deelname is niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract. Het doel is de jongeren te helpen bij het opbouwen van een volwaardig en zelfstandig bestaan. Tot nu toe hebben 235 jongeren zich aangemeld voor Pak je Kans, waarvan er 116 nog meedoen aan het programma. Voor stadsdeel Nieuw- West ligt de opgave om Pak je Kans verder uit te breiden en de jongeren voor te bereiden op volwaardige participatie in de maatschappij.

Voor meer informatie, kijkt u op Pak je Kans!

Achmed Baâdoud

Achmed Baâdoud

Achmed is gekozen tot voorzitter van Algemeen en Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie.

Meer over Achmed Baâdoud