Sociaal beleid

De PvdA laat de groep mensen die echt niet kunnen werken door ziekte of gebrek niet in de kou staan. Alle anderen moeten in beweging komen, liefst met betaald werk. Wie dat nog niet heeft, kan een uitkering krijgen, maar moet er wel wat tegenover stellen.

Waar ben je naar op zoek?