14 december 2015

Vacature twee bestuursleden afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Nieuw West

Beste partijgenoten,
Maart 2015 hebben de leden tijden de ALV van Nieuw West een nieuw bestuur gekozen. Dat was een behoorlijk groot bestuur. Acht partijgenoten waren bereid hun schouders onder de afdeling te zetten. Maar toch zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een aantal leden van het nieuwe bestuur heeft helaas moeten afhaken als gevolg van een andere baan en door ziektes. Dat is natuurlijk heel vervelend.
Dat  houdt in dat we vanaf januari 2016 nog maar met 5 bestuursleden in het bestuur zitten.
We zijn nu op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken.
Ben je bereid om je voor het bestuur van de PvdA Amsterdam Nieuw West in te zetten?
Laat ons dat dan weten. We zoeken enthousiaste partijgenoten, die de handen uit de
mouwen willen steken. Niet alleen door het bijwonen van vergaderingen, maar ook op straat tijdens campagne activiteiten, mee willen helpen met politieke cafe’s en andere activiteiten.
Geïnteresseerden kunnen tot 31 januari 2016 contact met me opnemen door me een mail te  sturen met daarin hun motivatie.
Tijdens de ALV van eind februari 2016 (datum volgt), zullen we vanuit het bestuur twee kandidaten naar voren schuiven. Tijdens deze ALV zullen we twee bestuursleden kiezen.
De gesprekken met geïnteresseerden zullen gevoerd worden door Dig Istha en ondergetekende.
Vriendelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West
PvdA