2 december 2016

ALV PvdA Amsterdam Nieuw West 19 december 2016

Beste partijgenoten,
We nodigen u van harte uit voor de ALV van de PvdA Amsterdam Nieuw West op maandag 19 december.
Bij deze ontvangt u de agenda voor de  ALV.
Tijdens deze ALV zullen we terugblikken op 2016.
Ook is Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de Pvda Centrale Stad, aanwezig.
De fractie van de Centrale stad zit nu 2.5 jaar in de oppositie.
Marjolein gaat graag met u in gesprek over deze periode en over de periode die nog komen gaat.
Agenda ALV PvdA Amsterdam Nieuw West
Datum: Maandag 19 december 2016, aanvang 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur)
Locatie: De Opgang, Tussenmeer 68 in Amsterdam.
De locatie is prima bereikbaar met openbaar vervoer (tram 17 stopt voor de locatie, uitstappen halte Hoekenes) en er is voldoende parkeergelegenheid.
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Begroting 2017
5. Mid term review Fractie gemeenteraad – Marjolein Moorman
6. Terugblik activiteiten afdelingsbestuur 2016 – Denise Klomp
7. Terugblik 2016 Amsterdam Nieuw West – Achmed Baadoud
8. Rondvraag
9. Afsluiting en napraten
De begroting 2017 en de notulen van afgelopen ALV krijgt u nog toegestuurd.
We hopen u 19 december te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West
PvdA