13 maart 2016

Wat gaat het stadsdeel doen met uw wijk?

Wat gaat het stadsdeel doen met uw wijk?
De Bestuurscommissie heeft vastgesteld wat de belangrijkste aandachtspunten voor ons stadsdeel zijn voor de periode 2016 – 2019.
Daarvoor is goed geluisterd naar de klachten, wensen en ideeën van onze bewoners.
Nieuw-West is hierbij verdeeld in vier gebieden. De vier “gebiedsagenda’s” zijn terug te vinden op de website van het stadsdeel.
Hieronder treft u de link aan naar de vier gebiedsagenda’s.
Maarten van Maurik
Bestuurscommissie NW
PvdA NW