7 december 2015

Uitnodiging politiek café van 9 dec. & ALV van 17 dec.

Beste partijgenoten,
Graag nodigen we u uit voor onderstaand politiek café:
“ZZP; verworven vrijheid of nieuwe uitbuiting?”
Zijn zzp-ers de nieuwe stap in de emancipatie van de werknemer, of juist een moderne vorm van onderdrukking? Elke dag zitten de cafés in Amsterdam vol met jonge zzp-ers met laptops. En ook groeit het aantal flexibele werkruimtes voor zzp-ers in de stad. Zijn dit positieve ontwikkelingen of moet er iets gebeuren aan de positie van zzp-ers?
Hierover gaan we in debat met Mei Li Vos (Tweede Kamerlid PvdA), Maarten Post (voorzitter Stichting ZZP Nederland) en Peter van den Bunder (bestuurder zzp FNV KIEM (Vakbond voor de creatieve sector).
Het politiek café van de PvdA Amsterdam-Nieuw West en West vindt deze keer plaats op woensdagavond 9 december om 20.30 uur in het Wilde Westen, Bos en Lommerplantsoen 1, Amsterdam (oude GAK-gebouw).
Iedereen is welkom, dus neem je vrienden, familie, buren en collega’s mee, en natuurlijk alle zzp-ers uit je omgeving.
 .
Ook willen we u uitnodigen voor de laatste ALV van dit jaar.
Deze zal plaats vinden op donderdag 17 december. Inloop vanaf 19.30uur en aanvang om 20.00uur bij Stadsboerderij Osdorp Botteskerksingel 30b.
De agenda, notulen, werkplan en begroting 2016 krijgt u nog toegestuurd.
Twee bestuursleden hebben aangegeven hun functie als bestuurslid neer te leggen.
Dick Praamstra vanwege gezondheidsproblemen en Onur Dogru omdat hij het niet meer kon combineren met zijn werk.
We betreuren het zeer dat ze uit het bestuur stappen.
We willen beide heren dan ook zeer danken voor hun inzet binnen het bestuur afgelopen jaar.
Door het vertrek van Onur uit het bestuur, is de functie van penningmeester vacant geworden.
We zijn als bestuur verheugd dat Mustapha Daher heeft aangegeven dat hij  de rol van penningmeester op zich wilt nemen.
Tijdens de ALV van 17 december zal als agendapunt de benoeming van Mustapha opgenomen worden.
Doordat er nu twee bestuursleden uit het bestuur stappen, zal er op korte termijn twee vacatures uitgezet worden.
U zult deze vacatures binnenkort via de mail ontvangen.
Tijdens de eerste ALV van het nieuwe jaar, verwachting maart 2016, zullen we de twee nieuwe bestuursleden kiezen.
Volgende week dinsdag, 8 december is de excursie naar Brussel voor het bezoek aan het Europees Parlement.
Ik heb begrepen dat er veel aanmeldingen uit Nieuw West zijn binnen gekomen voor deze dag.
Het belooft een leuke dag te worden!
Voor degene die 8 december mee gaan, die zie ik dan, de overige leden hoop ik 9 of 17 december te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West

PvdA