11 augustus 2016

Uitnodiging BBQ zaterdag 3 september 2016

Beste partijgenoten,
Gezien de bbq die we vorig jaar gehouden hebben een groot succes was, willen we ook dit jaar de zomermaanden goed afsluiten met een bbq.
Mocht het u leuk lijken om aanwezig te zijn bij deze bbq dan kunt u zich opgeven bij ondergetekende.
De kosten voor deze bbq zijn € 5. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL52 RABO 0380816075 ter name van PvdA Amsterdam Nieuw West. Wilt u hierbij bij mededelingen zetten dat het de bbq betreft?
Gegevens bbq:
Datum: zaterdag 3 september 2016
Tijdstip: vanaf 16.00uur
Locatie: Sloterplas tegenover De Meervaart, bij de rode picknicktafels aan Meer en Vaart.
We hopen u te mogen begroeten op zaterdag 3 september en wensen u nog een fijne vakantie toe.
Vriendelijke groet,
Denise Klomp
Afdelingsvoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw West
PvdA