10 december 2015

Uitnodiging ALV donderdag 17 december 2015

Beste partijgenoten,
We nodigen u van harte uit voor de ALV van de PvdA Amsterdam Nieuw West volgende week donderdag 17 december.
Bij deze ontvangt u de agenda voor de  ALV.
De notulen van de vorige ALV zult u later deze week ontvangen.
Onze excuses dat deze verlaat zijn.
Houdt u alvast 3 januari van 15.00uur tot 18.00uur vrij in uw agenda?
Op deze middag houden we gezamenlijk met de overige afdelingen van de PvdA Amsterdam een nieuwjaarsreceptie. Meer informatie zoals bijvoorbeeld locatie ontvangt u later.
Het belooft een leuke middag te worden, dus we hopen dat u komt!
Agenda ALV PvdA afdeling Nieuw West
Donderdag 17 december 2015 van 20.00 uur tot 22.00 uur, stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30b Amsterdam.
Inloop vanaf 19.30 uur
  1.Opening en mededelingen
  2.Vaststellen agenda
  3.Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. Begroting 2016
  5. Afscheid vertrekkende bestuursleden Onur Dogru en Dick Praamstra
  6. Benoeming Mustapha Daher als penningmeester
  7. Terugblik activiteiten afdelingsbestuur 2015 – Denise Klomp
  8. Terugblik 2015 Amsterdam Nieuw West – Achmed Baadoud
  9. Rondvraag
10. Afsluiting en napraten
We hopen u 17 december te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Denise Klomp
PvdA