7 december 2015

Multi-year Defence Agreements – Uitnodiging bijeenkomst 2 februari 2016

De onrust en de conflicten naderen de grenzen van de EU en komen daarmee heel dichtbij. Dit maakt iedereen meer bewust van het belang van de rol van de krijgsmacht voor de bescherming van onze vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.

 

Aangezien geen enkel land nog in staat is zelfstandig op te treden, ligt de toekomst bij “steeds verdergaande” internationale samenwerking, in NAVO, EU of bilateraal verband.

Door de krachten verder te bundelen, kan er met een gezamenlijk budget meer gedaan worden. Internationale samenwerking is alleen mogelijk als ook Nederland een betrouwbare partner is en blijft. Dat betekent de bereidheid tot het aangaan van langdurige afspraken en je daaraan houden. Dat verwachten wij immers ook van de landen met wie wij samenwerken, denk aan Duitsland, Noorwegen, België en het VK.

 

Tijdens de begrotingsbehandeling defensie 11 en 12 november jl.  hebben we gesproken over “meerjarige afspraken“, een meerderheid van de Kamer heeft aangegeven (n.a.v. onze motie) zich te willen oriënteren “of meerjarige defensieplannen ook in de Nederlandse context mogelijke voordelen kunnen hebben”.

 

Over dit onderwerp willen wij op dinsdagavond 2 februari graag doorpraten op basis van het Clingendaelrapport ‘Multi-year Defence Agreements, A model for Modern defence?’

 

Gastspreker op deze avond zal zijn mw. Margriet Drent, van het Instituut Clingendael. Het rapport kunt u nalezen op de website van Clingendael.

Het NRC artikel van 10 november kunt lezen door deze link te volgen (beiden ook als hardcopy aanwezig op de bijeenkomst 2 februari).

 

Voor nu danken wij u voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar en wensen u een goede decembermaand.

 

Wij hopen u op 2 februari te mogen verwelkomen!

 

Met hartelijke groet,

 

Angelien Eijsink en Sultan Günal-Gezer, woordvoerders Defensie

 

Rob Wolvers en Steven Einmahl, bestuur PvdA Netwerk Defensie

 

Bart van Bruggen voorzitter Jonge Socialisten

 

Datum bijeenkomst: dinsdagavond 2 februari 2016

Tijd: 19.00 – 21.00 (deur open om 18.30 voor broodjes en koffie, graag rekening houden met toegangscontrole en geldig legitimatiebewijs)

 

Plaats: Tweede Kamer, INGANG LANGE POTEN 4 (!!)

 

Aanmelden via Marijke Moonen (m.moonen@tweedekamer.nl) vóór vrijdag 29 januari -> 12.00 uur onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

 

N.B.  De avond is alleen toegankelijk voor PvdA leden.

PvdA