26 oktober 2016

Gesprek met de minister van defensie en het concept verkiezingsprogramma => bijdrage van PvdA-Bestuurdersnetwerk

Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomst van het PvdA Netwerk Defensie op maandagavond 7 november van 19.00 uur tot 21.00 uur.

We zijn erg blij dat voor het eerste deel van deze avond onze gastspreker de minister van Defensie, mw. J.A.Hennis-Plasschaert zal zijn. Zij gaat van 19.00 uur tot 20.00 uur met ons in gesprek over de Internationale Ontwikkelingen en de rol van onze krijgsmacht.

Daarna spreken we onderling over het PvdA conceptverkiezingsprogramma (over het deel m.b.t. de internationale ontwikkelingen en de rol van onze krijgsmacht) dat 24 oktober zal verschijnen.

Op verzoek van het PvdA-Bestuurdersnetwerk treft u als bijlage (*) hun bijdrage aan het concept -verkiezingsprogramma zoals aan de programmacommissie is verstuurd d.d. 24 mei 2016.

Wij hopen u op 7 november te mogen verwelkomen!

Met hartelijke groet,

Angelien Eijsink en Sultan Günal-Gezer, woordvoerders Defensie

Lieke Kuiper en Martijn Otten, Bestuur  Jonge Socialisten

Rob Wolvers en Steven Einmahl, bestuur PvdA Netwerk Defensie

Datum bijeenkomst: Maandagavond 7 november  2016

Tijd: 19.00 – 21.00 (deur open om 18.30 voor broodjes en koffie, graag rekening houden met toegangscontrole en geldig legitimatiebewijs)

Plaats: Tweede Kamer, INGANG LANGE POTEN 4 (!)

Aanmelden via Marijke Moonen (m.moonen@tweedekamer.nl) vóór vrijdag 4 november -> 12.00 uur onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

 

N.B.  De avond is alleen toegankelijk voor PvdA en/of JS- leden.

(*) Om de bijlage te openen gaarne de link aanklikken

PvdA