20 november 2018

ALV Nieuw West op 30 november

Beste partijgenoten,

We nodigen u van harte uit voor de ALV van de PvdA Amsterdam Nieuw West op vrijdag 30 november 2018.
Tijdens de ALV willen we de volgende kandidaatstellingscommissie voorstellen die gesprekken gaat voeren met kandidaten voor het afdelingsbestuur 2019-2021: Mustapha Daher, Dig Istha en Denise Klomp. Daarnaast hebben we stadsdeelcommissieleden en duoraadlid Caesar Bast gevraagd om op de ALV een terugblik te bieden op het afgelopen half jaar.

Agenda ALV PvdA afdeling Nieuw West
Datum: Vrijdag 30 november 2018, aanvang 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur)
Locatie: stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B Amsterdam

1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Begroting 2019 (Mart Maes)
5. Afdracht centrale stad (uitleg Mart Maes)
6. Kiezen kandidaatstellingscommissie bestuur 2019-2021
7. Terugblik afdeling (Denise Klomp)
8. Terugblik stadsdeelcommissieleden (Mustapha Daher, Hamza Kacha en Anissa Bouhassani
9. Terugblik Gemeenteraad (Caesar Bast, duo raadslid PvdA Gemeenteraad)
10. Rondvraag
11. Afsluiting en napraten

We hopen u 30 november te mogen begroeten.